kasutustingimused

ÜLEVAADE

Seda veebisaiti haldab NATUREWEAR OÜ. Kasutame läbivalt terminit ”meie”, mis viitab NATUREWEAR OÜ-le. NATUREWEAR OÜ pakub veebisaiti kasutajale ja kogu sellega seotud teavet (sealhulgas tööriistad ja teenused), tingimusel, et nõustute kõikide väljatoodud nõuetega.

Kui Te külastate meie veebisaiti ja/või midagi meilt ostate, siis Te kasutate meie ”Teenust” ja nõustute väljatoodud nõuetega (”Kasutustingimused”), sealhulgas veel lisatingimused ja poliitikad, mis on siin viidatud või hüperlingiga saadaval. Need kasutustingimused kehtivad kõigile saidi kasutajatele, sealhulgas ka ilma piiranguta kasutajatele: brauserid, müüjad, kliendid, kaupmehed ja/või kaasautorid.

Enne meie veebisaidile sisenemist või kasutamist lugege need kasutustingimused hoolikalt läbi. Kui Te sisenete meie saidile, siis Te nõustute meie kasutustingimustega. Kui Te aga ei nõustu kõikide tingimustega, siis Te ei tohi veebisaidile siseneda ega seda kasutada. Kui neid kasutustingimusi käsitletakse pakkumistena, siis nõustumine on sõnaselgelt piiratud nende kasutustingimustega.

Kõikidele uutele funktsioonidele või tööriistadele, mis praegusesse poodi lisatakse, kehtivad samuti kasutustingimused. Sellel lehel saate igal ajal vaadata kasutustingimuste kõige uuemat versiooni. Jätame endale õiguse uuendada, muuta või asendada mis tahes osa käesolevatest kasutustingimustest, postitades uuendused ja/või muudatused meie veebisaidile. Teie kohustus on seda lehte perioodiliselt muudatuste osas kontrollida. Veebisaidi jätkuv kasutamine või juurdepääs sellele pärast muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.

Meie poodi majutab Shopify Inc. Nad pakuvad meile veebipõhist e-kaubanduse platvormi, mis võimaldab meil teile oma tooteid ja teenuseid müüa. 

1. OSA – VEEBIPOE TINGIMUSED

Nende kasutustingimustega nõustudes, Te kinnitate, et olete vähemalt täisealine või Te olete andnud loa ülalpeetaval alaealisel kasutada meie veebisaiti.

Te ei tohi kasutada meie tooteid ühelgi ebaseaduslikul või volitamata eesmärgil ega rikkuda teenust kasutades oma jurisdiktsiooni seadusi (sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõiguse seadusi).

Te ei tohi edastada viiruseid või hävitavat koodi.

Mis tahes rikkumine tingimuste rikkumine toob kaasa teie teenuste viivitamatu lõpetamise.

2. OSA – ÜLDISED TINGIMUSED

Meil on õigus keelduda teenuse osutamisest ükskõik kellele igal ajal.

Mõistate, et teie andmed (v.a krediitkaarditeave) võidakse edastada krüptimata ja see võib hõlmata (a) edastamist erinevate võrkude kaudu; ja b) muudatused, mis on seotud võrkude või seadmete ühendamise tehniliste nõuetega vastavusse viimiseks. Krediitkaarditeave on võrgu kaudu edastamise ajal alati krüpteeritud.

Nõustute, et ilma meie loata ei tohi reprodutseerida, paljundada, kopeerida, edasi müüa ega ära kasutada ühtegi meie teenust, juurdepääsu teenustele ega kontaktisikutele veebisaidil, mille kaudu teenust osutatakse. 

Selles lepingus kasutatud pealkirjad on lisatud ainult mugavuse huvides ja ei piira ega mõjuta muul viisil.

3.OSA – TÄPSUS, TERVIKLIKKUS, INFORMATSIOONI AJALISUS

Me ei vastuta, kui sellel saidil kättesaadavaks tehtud teave ei ole täpne, täielik või ajakohane. See saidil olev materjal on mõeldud ainult üldiseks teabeks ning seda ei kehtestata ega määrata otsuse tegemise ainsa alusena ilma esmaste, täpsemate, täielikumate või õigeaegsemate teabeallikatega suhtlemist. Selle saidi materjalile tuginemine on teie enda vastutusel.

See sait võib sisaldada teatud ajaloolist teavet. Ajalooline teave ei ole tingimata ajakohane ja on esitatud ainult viitamiseks. Jätame endale õiguse selle saidi sisu igal ajal muuta, kuid meil ei ole kohustust oma saidil mingit teavet värskendada. Nõustute, et teie kohustus on jälgida meie saidi muudatusi.

4. OSA – TEENUSE JA HINDADE MUUDATUSED

Veebilehel toodud hinnad kehtivad veebilehel tehtud tellimustele. Kõik hinnad on kuvatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

Kogume Teie isikuandmeid, mis on vajalikud Teie ostu sooritamiseks ja jagame Teie isikuandmeid meie volitatud maksete koguja Maksekeskus AS-iga.

Meie toodete hinnad võivad muutuda ilma ette teatamata.

Jätame endale õiguse teenust (või selle mis tahes osa või sisu) igal ajal ilma ette teatamata muuta või katkestada.

Me ei vastuta Teie ega ühegi kolmanda osapoole ees teenuse muutmise, hinnamuutuse, peatamise või katkestamise eest.

5. OSA – TOOTED VÕI TEENUSED

Mõned tooted või teenused võivad olla eksklusiivselt vaid saadaval veebisaidil. Neid tooteid või teenused võib olla limiteeritud koguses ja neid võib vahetada või tagastada ainult vastavalt Tagastuspoliitikale.

Me oleme teinud iga pingutuse, et näidata nii tõepäraselt kui võimalik värve ja pilte meie toodetest. Me ei saa küll garanteerida, et Teie arvuti monitor näitab värve tõepäraselt.

Meil on õigus, aga ei ole kohustatud piirata meie toodete või teenuste müüki mis tahes isikule, geograafilisele piirkonnale või jurisdiktsioonile. Võime seda õigust kasutada igal üksikjuhul eraldi. Jätame endale õiguse piirata pakutavate toodete või teenuste koguseid. Kõiki toodete kirjeldusi või toodete hindu võidakse meie äranägemisel igal ajal ette teatamata muuta. Jätame endale õiguse mis tahes toote tootmine igal ajal katkestada. Kõik sellel saidil tehtud toote või teenuse pakkumised on kehtetud, kui see on keelatud.

6. OSA – ARVELDAMISE JA KONTOTEABE TÄPSUS

Me aktsepteerime järgmisi maksemeetodeid: Visa, MasterCard ja Maestro krediitkaardid.

Meil on õigus keelduda Teie tellimusest. Oma äranägemisel võime piirata ostetud koguseid inimese, leibkonna või tellimuse kohta. i Need piirangud võivad hõlmata tellimusi, mis on tehtud samalt kliendi kontolt, sama krediitkaardiga ja/või tellimusi, mis kasutavad sama arveldus- ja/või tarneaadressi. Kui muudame või tühistame tellimust, võime proovida teid teavitada, võttes ühendust tellimuse tegemise ajal antud e-posti ja/või arveldusaadressi/telefoninumbriga. Jätame endale õiguse piirata või keelata tellimusi, mis näivad olevat esitanud edasimüüjad, edasimüüjad või turustajad.

Nõustute esitama kõigi meie poes tehtud ostude kohta jooksvat, täielikku ja täpset ostu- ja kontoteavet. Nõustute viivitamatult värskendama oma kontot ja muud teavet, sealhulgas teie e-posti aadressi ja krediitkaardinumbreid ning aegumiskuupäevi, et saaksime Teie tehingud lõpule viia ja Teiega vajadusel ühendust võtta.

Täpsema teabe saamiseks vaadake meie tagastuspoliitikat.

7. 0SA – VALIKULISED TÖÖRIISTAD

Võime pakkuda Teile juurdepääsu kolmanda osapoole tööriistadele, mida me ei jälgi ega kontrolli ja ei oma sisendit. Te tunnistate ja nõustute, et pakume juurdepääsu sellistele tööriistadele “nagu on” ja “nagu on saadaval” ilma igasuguse garantiide, kinnituste või tingimusteta. Meil ei ole mingit vastutust, mis tuleneb või on seotud Teie valikuliste kolmanda osapoole tööriistade kasutamisega.

Saidi kaudu pakutavate valikuliste tööriistade kasutamine toimub täielikult Teie enda vastutusel ja omal äranägemisel ning peaksite tagama, et olete kursis tingimustega, mille alusel asjaomane kolmandast osapoolest pakkuja(d) tööriistu pakuvad, ja nõustute nendega.

Samuti võime tulevikus pakkuda veebisaidi kaudu uusi teenuseid ja/või funktsioone (sealhulgas uute tööriistade ja ressursside avaldamine). Sellistele uutele funktsioonidele ja/või teenustele kehtivad samuti käesolevad kasutustingimused.

8.OSA – KOLMANDA OSAPOOLTE LINGID

Teatud meie teenuse kaudu saadaolev sisu, tooted ja teenused võivad sisaldada materjale kolmandatelt isikutelt.

Sellel saidil olevad kolmandate osapoolte lingid võivad Teid suunata kolmandate osapoolte veebisaitidele, mis ei ole meiega seotud. Me ei vastuta sisu või täpsuse uurimise ega hindamise eest ning me ei garanteeri ega vastuta kolmandate osapoolte materjalide või veebisaitide ega kolmandate isikute muude materjalide, toodete või teenuste eest.

Me ei vastuta kahjude eest, mis on seotud kaupade, teenuste, ressursside, sisu ostmise või kasutamisega või mis tahes muude tehingutega, mis on tehtud seoses mis tahes kolmandate osapoolte veebisaitidega. Lugege hoolikalt üle kolmanda osapoole eeskirjad ja tavad ning veenduge, et mõistate neid enne mis tahes tehingu tegemist. Kaebused, pretensioonid, mured või küsimused seoses kolmanda osapoolte toodetega tuleks suunata neile otse.

9. OSA – KASUTAJATE KOMMENTAARID, TAGASISIDE JA ÜLEJÄÄNUD ETTEPANEKUD

Kui saadate meie nõudmisel teatud konkreetseid ettepanekuid (näiteks konkursitöid) või ilma meiepoolse taotluseta saadate loovaid ideid, ettepanekuid, plaane või muid materjale kas veebis, e-posti ja/või tavaposti teel või muul viisil (kokkuvõtvalt „kommentaarid“). siis nõustute sellega piiranguteta redigeerimisele, kopeerimisele, avaldamisele, levitamisele, tõlkimisele või muul viisil kasutamisele, mis tahes meediumis kommentaare, mille meile edastate . Meil ei ole kohustust (1) hoida kommentaare konfidentsiaalsena; (2) maksma hüvitist kommentaaride eest; või (3) vastata kommentaaridele.

Võime, kuid meil ei ole kohustust, jälgida, redigeerida või eemaldada sisu, mis on meie äranägemise järgi ebaseaduslik, solvav, ähvardav, laimav, pornograafiline, nilbe või muul viisil taunitav või rikub mis tahes osapoole intellektuaalomandit või käesolevaid kasutustingimusi.

Nõustute, et Teie kommentaarid ei riku ühegi kolmanda osapoole õigusi, sealhulgas autoriõigust, kaubamärki, privaatsust, isiksust ega muid isiklikke või omandiõigusi. Lisaks nõustute, et Teie kommentaarid ei sisalda laimavat või muul viisil ebaseaduslikku, kuritahtlikku või nilbet materjali ega arvutiviirust või muud pahavara, mis võiks mingil viisil mõjutada teenuse või sellega seotud veebisaidi toimimist. Te ei tohi kasutada valet e-posti aadressi, esineda kellegi teisena peale iseenda ega muul viisil meid või kolmandaid osapooli eksitada kommentaaride päritolu osas . Vastutate ainuisikuliselt oma kommentaaride ja nende täpsuse eest. Me ei võta vastutust teie või kolmanda osapoole postitatud kommentaaride eest.

10. OSA – PERSONAALNE INFORMATSIOON

Teie isikuandmete esitamist reguleerib meie privaatsuspoliitika.

11. OSA – VEAD, EBATÄPSUSED JA VÄLJAJÄTMISED

Aeg-ajalt võib meie saidil või teenuses olla teavet, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või väljajätmisi, mis võivad olla seotud tootekirjelduste, hindade, tutvustuste, pakkumiste, toodete saatmiskulude, transiidiaegade ja saadavusega. Jätame endale õiguse parandada mis tahes vigu, ebatäpsusi või puudusi ning muuta või värskendada teavet või tühistada tellimusi, kui mis tahes teave teenuses või seotud veebisaidil on ebatäpne igal ajal ilma ette teatamata (kaasa arvatud pärast tellimuse esitamist ).

Me ei võta kohustust uuendada, muuta ega täpsustada teavet, mis on seotud Tingimuste või veebisaidiga. Sealhulgas, ilma piiranguteta hinnateavet, välja arvatud seadusega nõutud juhtudel. Teenuses või sellega seotud veebisaidil ei tohiks määratletud värskendusi ja kuupäevi näidata, et kogu teenuses või seotud veebisaidil olevat teavet on muudetud või värskendatud.

12. OSA – KEELATUD KASUTUSVIISID

Lisaks muudele kasutustingimustes sätestatud keeldudele on Teil keelatud kasutada saiti või selle sisu: (a) mis tahes ebaseaduslikul eesmärgil; (b) kutsuda teisi sooritama või osalema mis tahes ebaseaduslikes tegudes; (c) rikkuda rahvusvahelisi, föderaalseid, provintsi või osariigi määrusi, reegleid, seadusi või kohalikke määrusi; (d) rikkuda meie intellektuaalomandi õigusi või teiste intellektuaalomandi õigusi; (e) ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada, laimata, halvustada, hirmutada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, usutunnistuse, etnilise päritolu, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel; f) esitada vale või eksitavat teavet; (g) viiruste või mis tahes muud tüüpi pahatahtliku koodi üleslaadimiseks või edastamiseks, mida kasutatakse või võidakse kasutada mis tahes viisil, mis mõjutab teenuse või mis tahes seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti funktsionaalsust või toimimist; (h) koguda või jälgida teiste isikuandmeid; (i) rämpsposti saatmiseks, andmepüügiks, ettekäändeks, ämblikuks, roomamiseks või kraapimiseks; (j) mis tahes nilbetel või ebamoraalsetel eesmärkidel; või (k) Teenuse või mis tahes seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti turvafunktsioonide sekkumiseks või nendest kõrvalehoidmiseks. Jätame endale õiguse lõpetada Teie teenuse või sellega seotud veebisaidi kasutamine keelatud kasutusviiside kasutamise tõttu.

13. OSA – GARANTIIST LAHTIÜTLEMINE JA VASTUTUSE PIIRAMINE

Me ei garanteeri, esinda ega tõenda, et meie teenuse kasutamine on katkematu, õigeaegne, turvaline või vigadeta.
Me ei garanteeri, et teenuse kasutamisest saadavad tulemused on täpsed või usaldusväärsed.

Nõustute, et aeg-ajalt võime teenuse määramata ajaks eemaldada või teenuse igal ajal ilma Teid ette teatamata tühistada.

Nõustute sõnaselgelt, et teenust kasutate või ei saa seda kasutada omal vastutusel. Teenust ja kõiki teenuse kaudu teile tarnitavaid tooteid ja teenuseid pakutakse (välja arvatud meie poolt sõnaselgelt märgitud juhtudel) teie kasutamiseks „sellisena” ja „nagu saadaval”, ilma mis tahes esinduste, garantiide või tingimusteta, olgu need selgesõnalised või kaudsed, sealhulgas kõik kaudsed garantiid või tingimused turustatavuse, turustatava kvaliteedi, konkreetseks otstarbeks sobivuse, vastupidavuse, omandiõiguse ja õiguste mitterikkumise kohta.

NATUREWEAR OÜ, meie direktorid, ametnikud, töötajad, sidusettevõtted, agendid, töövõtjad, praktikandid, tarnijad, teenusepakkujad või litsentsiandjad ei vastuta vigastuste, kaotuste, või otsese, kaudse, juhusliku, karistava, erilise või tagajärgedega ükskõik milliste kahjude eest. Kaasaarvatud ilma piirangutega kaotatud kasum, kaotatud müügitulu, kaotatud säästud, kaotatud andmed, vahetuskulu või mis tahes sarnane kahju, olenemata sellest, kas see põhineb lepingul, deliktil (sealhulgas hooletusel), rangel vastutusel või muul viisil, mis tuleneb mis tahes teenuse või teenust kasutades ostetud toodete kasutamisest või mis tahes muust nõudest, mis on mis tahes viisil seotud teie teenuse kasutamise või mis tahes muu nõudega. Toode, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes vead või väljajätmised mis tahes sisus või mis tahes kahju, mis on tekkinud teenuse või mis tahes sisu (või toote) kasutamise tõttu, mis on postitatud, edastatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud teenuse kaudu, isegi kui nende võimalusest teavitatakse. Kuna mõned osariigid või jurisdiktsioonid ei võimalda tagajärgede või juhuslike kahjude eest vastutuse välistamist või piiramist, on sellistes osariikides või jurisdiktsioonides meie vastutus piiratud seadusega lubatud maksimaalse ulatusega.

14. OSA – HÜVITAMINE

Nõustute NATUREWEAR OÜ-d ja meie emaettevõtteid, tütarettevõtteid, sidusettevõtteid, partnereid, ametnikke, direktoreid, agente, töövõtjaid, litsentsiandjaid, teenusepakkujaid, alltöövõtjaid, tarnijaid, praktikante ja töötajaid kahju hüvitama, kaitsma ja hoidma kahjutuna mis tahes nõuete või nõudmiste eest, sealhulgas mõistlikud advokaaditasud, mida maksab mis tahes kolmas osapool, kuna rikute neid teenusetingimusi või viitena nendesse lisatud dokumente või rikute seadusi või kolmanda osapoole õigusi

15. OSA – ERALDATAVUS

Juhul, kui mõni nende teenusetingimuste säte tunnistatakse ebaseaduslikuks, tühiseks või jõustamatuks, on see säte siiski jõustatav kohaldatava õigusega lubatud täies ulatuses ja jõustamatu osa loetakse nendest tingimustest eraldatuks. teenuse osutamisel, ei mõjuta selline otsus muude ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust.

16. OSA – LÕPETAMINE

Enne lõpetamiskuupäeva tekkinud poolte kohustused jäävad kehtima ka pärast käesoleva lepingu lõppemist kõigil eesmärkidel.

Need teenusetingimused kehtivad kuni Teie või meie poolt nende lõpetamiseni. Võite need teenusetingimused igal ajal lõpetada, teatades meile, et Te ei soovi enam meie teenuseid kasutada, või kui lõpetate meie saidi kasutamise.

Kui meie ainsa otsuse kohaselt ei suuda te või kahtlustame, et olete rikkunud käesolevate teenusetingimuste mis tahes tingimust või sätet, võime ka selle lepingu igal ajal ilma ette teatamata lõpetada ja te vastutate kõigi tasumisele kuuluvate summade eest. lõpetamise kuupäevani (kaasa arvatud); ja/või võivad seetõttu keelata teile juurdepääsu meie teenustele (või nende mis tahes osale).

17. OSA – KOGU KOKKULEPE

Kui me ei kasuta ega jõusta nende kasutustingimuste mis tahes õigust või sätet, ei tähenda see sellisest õigusest või sättest loobumist.
 
Need kasutustingimused ja kõik meie poolt sellel saidil või teenusega seotud poliitikad või tegevusreeglid moodustavad Teie ja meievahelise lepingu ja arusaamise. Lisaks reguleerivad Teie teenuse kasutamist, asendades mis tahes varasemad või samaaegsed lepingud, teabevahetused, Teie ja meie vahelised suulised või kirjalikud ettepanekud (sealhulgas, kuid mitte ainult, teenusetingimuste mis tahes varasemad versioonid).
 
Mis tahes ebaselgusi käesolevate teenusetingimuste tõlgendamisel ei tõlgendata eelnõu koostaja vastu.
 
18. OSA – KEHTIV SEADUS
 
Käesolevaid teenusetingimusi ja kõiki eraldiseisvaid lepinguid, mille alusel me teile teenuseid osutame, reguleerivad ja tõlgendatakse vastavalt Eesti seadustele.
 
19. OSA – MUUTUSED KASUTUSTINGIMUSTES
 
Sellel lehel saate igal ajal vaadata teenusetingimuste uusimat versiooni.
Jätame endale õiguse oma äranägemisel värskendada, muuta või asendada käesolevate teenusetingimuste mis tahes osa, postitades uuendused ja muudatused meie veebisaidile. Teie kohustus on meie veebisaiti perioodiliselt muudatuste osas kontrollida. Teie jätkuv kasutamine või juurdepääs meie veebisaidile või teenusele pärast käesolevates teenusetingimustes tehtud muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.
 
20. OSA – OSTU SOORITAMISE PROTSESS
 
– Valige toode, mida soovite osta ja vajadusel määrake värv ja suurus.
– Kui Te soovite jätkata ostlemist, klõpsake ”Lisa ostukorvi”nuppu. Kui Te soovite sooritada ostu kohe, siis klõpsake ”OSTA KOHE” ning Teid juhatatakse ostukorvi.
– Loe kindlasti enne läbi Kasutustingimused ja kinnitada, et ”Olen lugenud, mõistnud ning nõustunud meie kasutustingimustega”, et jätkata ostu sooritamisega.
– Lisa oma kontaktandmed ja saatmisaadress ning vajuta ”jätka saatmisviisiga”
– Vali saatmisviis ning vajuta ”jätka maksmisviisiga”
– Vali maksmisviis ja täida vajalikud väljad.
– Täpsusta, kas Teie arveldus- ja tarneaadressid on erinevad ja vajutage maksega jätkamiseks nupul ”Vormista tellimus”
– Kui Teie makse oli edukas, siis Teid suunatakse tellimuse kokkuvõtte lehele, mis sisaldab ka Teie tellimuse numbrit. Sellele järgneb tellimuse kinnitusmeil.
– Toimetame Teie tellimuse võimalikult kiirelt kohale ja Teid teavitatakse meili teel tellimuse staatuse osas.
 
21. OSA – KONTAKTINFO
 
Küsimused kasutustingimsute kohta saab saata meiliaadressile care@kirashoes.com
Shopping Cart
Scroll to Top

Lisa toode soovinimekirja?

Saadame Sulle e-kirja kohe, kui see toode on taas saadaval.  

Add product to wishlist?

Receive an email as soon as this product becomes available again.